عاشقانه همدیگر را دوست داشته باشیم

و بی چشم داشت مهرورزی کنیم،

همین است رسم شاد زیستن..........

/ 1 نظر / 58 بازدید
ب

نمیشه اخه بعد فکر مبکنن تو ببو گلاب هستی!:(