همیشه از کسانی میترسم که رشته ای مرا به آنها وصل کرده است....

چون نزدیکترها دقیق تر میزنند زخم هایشان درست در قلبم مینشیند...

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
رضا

من از بیگانگان هر گز ننالم .هر آنچه کرد باما آشناکرد.[افسوس]