" من غریبه ی دیروز. آشنای امروز و فراموش شده ی فردا.....

پس در آشنایی امروز مینگرم تا در فراموشی فردا یادم کنی!

دوستت دارم فراموشم نکن ".........

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
p-a-e-e-z-a-n

azizam man dar yaadam faramooshet mikonam[نیشخند]dorost bar akse wünschet[شیطان]ke mikhaiy dar faramooshi yadet konam[زبان]dooChet daLam jass jassake man...b[ماچ][ماچ]s