آرزویم همه این است:

نتراود اشک درچشم تو هرگز مگر ازشوق زیاد....

نرود لبخندازعمق نگاهت هرگزوبه اندازه هر روز تو عاشق باشی....

عاشق آنکه تو را می خواهد و به لبخند توازخویش رها می گردد....

و تو را دوست بدارد به همان اندازه که دلت میخواهد....

 

/ 0 نظر / 22 بازدید